Články

Tipy ako znížiť vlhkosť v dome

 1. Hygrometria: Použite hygrometr na meranie vlhkosti vo vašom dome. Tieto zariadenia sú cenovo dostupné a k dispozícii vo väčšine obchodov so spotrebným tovarom.
 2. Meranie kondenzácie: Pravidelne kontrolujte okná a iné chladné povrchy, aby ste zistili, či sa na nich nezhromažďuje kondenzácia.

Zníženie vlhkosti:

 1. Ventilácia: Zabezpečte dobrú ventiláciu v dome. Počas kúpania, varenia alebo používania práčky, nechajte ventilátory odvádzať vlhký vzduch von. Počas teplých dní otvorte okná, aby sa vzduch cirkuloval.
 2. Kontrola únikov: Opravte všetky úniky vody alebo vlhkosti, ako sú netesnosti v rúrach, streche alebo oknách.
 3. Odvlhčovače vzduchu: Investujte do odvlhčovača vzduchu, ktorý pomáha odstraňovať nadmernú vlhkosť z vnútorného prostredia.
 4. Izolácia: Uistite sa, že vaša domácnosť je dobre izolovaná. Zlá izolácia môže spôsobiť kondenzáciu a následne aj plesne a hnilobu.
 5. Rastliny: Rastliny môžu absorbovať časť vlhkosti z ovzdušia. Umiestnite niekoľko rastlín do svojho interiéru.
 6. Používanie kuchynskej a kúpeľňskej vetraciej jednotky: Použite odsávací ventilátor alebo odsávací ventilátor na odstránenie vlhkosti, ktorá sa tvorí pri varení alebo kúpaní.
 7. Soli a vápno: Použite v kúpeľni soli alebo vápno, ktoré absorbuje vlhkosť.
 8. Kontrola aktivity: Obmedzte aktivitu, ktorá produkuje veľa vlhkosti, ako napríklad sušenie oblečenia vo vnútri.
 9. Odstraňovanie vlhkosti z potravín: Uchovávajte potraviny v dobre uzavretých nádobách, aby sa minimalizovala uvoľňovaná vlhkosť.

Related posts

Leave a Comment